Toezichthouder

Groei door goed bestuur

Als toezichthouder zie ik toe op de besturing van organisaties in het publiek domein. Al vanaf mijn 16e ben ik zelf actief in besturen en als toezichthouder. Dit begon al toen ik als scholier in het voortgezet onderwijs lid was van de medezeggenschapsraad en dat continueerde sindsdien. Vanaf 2013 ben ik in meerdere organisaties lid van de raad van toezicht geweest, in zorg (m.n. ggz, jeugdbescherming en ouderenzorg) en onderwijs. In de afgelopen jaren ben ik vooral voorzitter, momenteel van de raad van toezicht van Jeugdbescherming Overijssel en van PCBO Apeldoorn. Van alle reguliere commissies ben ik lid of lid geweest. Ik geniet ervan om als voorzitter mensen en belangen in een goede sfeer bij elkaar te brengen, zodat in gezamenlijkheid besluiten genomen worden. Mensen willen ertoe doen; zij willen gehoord en gezien worden. Goed voorzitterschap draagt bij aan het behalen van resultaten waar iedereen achter kan staan. Tegelijkertijd ben ik als toezichthouder ook van de inhoud en adviseer ik gevraagd en ongevraagd. Mijn expertise is gericht op samenwerkingsvraagstukken en kennis van de overheid.

Zelfevaluaties en heidagen voor bestuurders en toezichthouders in het publiek domein

Ik ben beschikbaar voor zelfevaluaties en heidagen voor bestuurders en toezichthouders, met name in het publiek domein. Hierbij weet ik vanuit mijn ervaring en kennis inspiratie te bieden. Vanuit mijn achtergrond als coach en als bestuurder, manager en toezichthouder in het publiek domein krijgen zelfevaluaties en heidagen de nodige diepgang en ruimte om op voort te gaan. Alhoewel zelfevaluaties voor raden van toezicht ook verplicht zijn, zijn ze vooral ook een must. Het houdt de zaag scherp. Bij modern bestuur past ook dat je collectief periodiek vaststelt of je nog de juiste koers volgt. Of je nog by heart voelt dat wat je of jullie doen bijdraagt aan de doelen van de organisatie. Wanneer behoefte bestaat aan een frisse meekijker, of aan iemand die jullie helpt om het goede gesprek met elkaar te voeren, ben ik jullie graag van dienst.

Praktisch

Voor opdrachten als begeleider van zelfevaluaties, heidagen of andere processen kom ik graag in overleg tot een offerte op maat. Wil je eens kennismaken en ontdekken wat ik kan betekenen voor jou of jullie? Neem dan contact met mij op.

Wat zeggen anderen over mij?