Bestuurder en manager

ook voor ad interim

Ervaren bestuurder en manager in het publiek domein, die graag bijdraagt aan succesvolle transformaties, zo zou ik getypeerd kunnen worden.

Als (interim-) bestuurder en -manager en organisatieadviseur zet ik mijn kennis en ervaring in voor complexe (samenwerkings)opgaven bij partijen in zowel de publieke als private sector. De laatste jaren is de zorg- en welzijnssector, alsmede het sociaal domein een rode draad in mijn cv. Vanuit eerdere werkervaring ken ik de overheid – van departementen tot gemeenten en regio’s – van binnenuit. Ook heb ik veel ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling en ruimte-economische vraagstukken. Ik draag graag bij aan een gezamenlijk doel, waarbij ik mijn ideeën inbreng en vooral betrokkenen graag meeneem om samen succesvol te zijn.

Relevante opdrachten:

  • Directeur-bestuurder a.i. van Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (april 2023 – heden). Integraal verantwoordelijk, stevige interne en externe opgaven. Samenwerkingsrelaties met het Ministerie van VWS, ggz-instellingen / de Nederlandse ggz, VNG, MIND, Ypsilon.
  • Bestuursvoorzitter van branchevereniging Horus (2019 – heden). Horus behartigt de collectieve belangen van ruim 600 leden die actief zijn als bewindvoerder, mentor, curator en inkomensbeheerder. In 2020 heb ik succesvol het voortouw genomen om twee verenigingen te laten fuseren tot Horus. 2024 moet de apotheose vormen: als voorzitter heb ik het voortouw genomen in samenvoeging met twee collega-brancheorganisaties. De branche is ook een voorbeeld van een private sector in een publiek domein.
  • Secretaris-directeur van Regio Foodvalley. Regio Foodvalley, een samenwerkingsverband van acht Gelderse en Utrechtse gemeenten met bedrijven en onderwijsinstellingen, versterkt het kennisintensieve ecosysteem en het vestigingsklimaat voor deze wereldwijd toonaangevende foodregio. Als directeur ben ik integraal eindverantwoordelijk geweest voor de aansturing van de (net)werkorganisatie en heb ik de Regio binnen en buiten het werkgebied gepositioneerd.

Met een scherp oog voor kansen en een diepgaand begrip van diverse bedrijfstakken heb ik bewezen dat ik de kracht bezit om snel resultaten te boeken. Mijn benadering als (interim-) bestuurder en -manager is gebaseerd op een combinatie van strategisch inzicht, leiderschap en de vaardigheid om teams te inspireren. Ik ga verder dan het traditionele management en zoek voortdurend naar innovatieve oplossingen om de uitdagingen van vandaag aan te pakken.

Ik hou van het leiden van organisatorische veranderingen en het implementeren van doeltreffende strategieën die de bedrijfsprestaties stimuleren. Mijn vermogen om snel te schakelen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden helpt mij bij mijn werk organisaties wendbaar te maken. Als interim manager ga ik verder dan het louter oplossen van problemen. Ik bouw bruggen tussen teams, stimuleert een cultuur van samenwerking en geeft richting aan organisaties in transitie.

Wat zeggen anderen over mij?